макроэкономика

Автор Nastish, ноября 28, 2009, 10:48:02

« назад - далее »

Nastish

1.   Розрахуйте ВВП і ЧНП за таких умов ( млрд.. євро.): споживчі витрати (СВ) дорівнюють 160, валові інвестиції (І вал.) – 40. державні видатки (ДВ) – 60,
трансфертні платежі – 20, експорт (Е) – 14, імпорт – 12 (І ), амортизація – 38.

2.   Визначити ЧНП та чистий експорт, якщо ВВП = 480 у.о., обсяг валових інвестицій
- 80 у.о., обсяг чистих інвестицій – 30 у.о., обсяг споживання домашніх господарств – 300 у.о., державні витрати – 96 у.о.

     3.   У базовому році реальний ВВП країни становив 500 млрд. євро., в аналізованому         
році приріст реального ВВП дорівнює 5%, а дефлятор ( індекс цін І ц)  ВВП становить 120%.
Визначте номінальний ВВП в аналізованому році.

4.   Припустимо, що ВВП номінально збільшився від 800 до 1000 млн. грн., а дефлятор
ВВП склав 125.
Чому дорівнює приріст реального ВВП?

как их решить?  ???

ressor

Могу посоветовать скачать учебник "Экономикс" и почитать соответствующие разделы - http://economicsonline.ru/index.php?part=download